Luxuselektro.cz

Výrobci

uhrazeno.cz

Newsletter

Česká pošta PPL

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.luxuselektro.cz. Zároveň nákupem v našem e-shopu potvrzujete, že jste s těmito obchodními podmínkami srozuměni. Reklamační řád internetového obchodu www.luxuselektro.cz je k dispozici v dolní části obchodních podmínek.Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Zdeňka Bednáriková, IČ: 75177218, se sídlem Vojnova 371, 37501 Týn nad Vltavou, zapsán na Živnostenském úřadu MMP č.j. 4739/2009 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a občanským zákoníkem.  

 • Základní údaje

Dodavatel: Zdeňka Bednáriková, se sídlem Vojnova 371, 37501 Týn nad Vltavou
Dodavatel je zapsán na Živnostenském úřadu MMP č.j. 4739/2009
Dodavatel není plátcem DPH.
IČ: 75177218
(dále jen "dodavatel") 

·        Kontaktní údaje

 

Telefon: +420 774 81 51 71
Email: info@luxuselektro.cz  (reklamace, výměny, vrácení zboží)
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 48 hodin.

 • Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.luxuselektro.cz je katalogem dodávaného zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

UPOZORNĚNÍ:

Každá objednávka uskutečněna zákazníkem, která nebude stornována do 24 hodin od objednání je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka, která bude zákazníkovi zaslána dobírkou, vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč.

Odesláním objednávky zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o. http://www.fair-cod.cz k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojenými. Objednávku lze stornovat do 24 hodin od objednání.

 

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 • Ceny za dopravu po ČR

PLATBA PŘEDEM -       90,- Kč na účet (z banky do banky)

PLATBA DOBÍRKOU - 129,- Kč platba při převzetí zboží od doručovatele

OSOBNÍM PŘEVZETÍ S PLATBOU PŘEDEM NA ÚČET - 0,-Kč  v Českých Budějovicích !DOHODNOUT PŘEDEM! 

 • Ceny za dopravu na SLOVENSKO

PLATBA PŘEDEM -       250,- Kč  na účet (z banky do banky)

!!! NA SLOVENSKO NA DOBÍRKU NEZASÍLÁME !!!

 • Zaslání zboží

Zboží je zákazníkovi odesíláno ČP jako OBCHODNÍ BALÍK, nebo PPL  za 90,- Kč, nebo PPL za 90,- Kč, do SR (DOPORUČENÁ ZÁSILKA 250,-, při objednávkách nad 5000,- je dopravné a balné v ČR zdarma. Okamžikem objednání zboží a souhlasem s obchodními podmínkami je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

PLATBA PŘEDEM -       90,- Kč na účet (z banky do banky)

PLATBA DOBÍRKOU - 129,- Kč platba při převzetí zboží od doručovatele

OSOBNÍM PŘEVZETÍ S PLATBOU PŘEDEM NA ÚČET - 0,-Kč  v Českých Budějovicích !DOHODNOUT PŘEDEM! 

Způsob uhrazení ceny za zboží

 

Zákazník má  několik  možností  uhrazení kupní ceny  za  zboží.  Zboží  je  možné  v  plné výši uhradit osobně (při osobním odběru - !!! NUTNO DOHODNOUT PŘEDEM !!!), dobírkou v místě předání zboží doručovatelem České  pošty, nebo PPL a poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky), který platbu identifikuje.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy doklad.
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně po jeho převzetí.
Podepsáním  dodacího  listu  přepravci  zákazník  souhlasí s převzetím  zboží a  stvrzuje,  že  dorazilo mechanicky nepoškozené. 

 

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

 

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou (více v sekci Kontakt či Nápověda), pokud se strany nedohodnou jinak.

 • Osobní odběr zboží

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží, pokud se nedomluví zákazník s dodavatelem jinak.
V případě osobního odběru zboží při uzavření kupní smlouvy na dálku (prostřednictvím objednávky v e-shopu) má zákazník právo odstoupit od smlouvy dle § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

 • Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
Jako záruční list slouží daňový doklad.

Záruka  se  nevztahuje  na  běžné  opotřebení  zboží  (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost  výrobku  v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel  podnikání  nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským  zákoníkem. Záruční doba  uvedená na našich stránkách je určena pouze pro  spotřebitele, nikoliv  pro podnikatele, kteří  zboží  kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace (více v sekci Nápověda)

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.luxuselektro.cz, je povinen nás informovat na e-mail: info@luxuselektro.cz. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu a adresa, kam zákazník zašle reklamované zboží (také v sekci Kontakty). Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány, budou vráceny odesílateli.

Je vhodné zboží zasílat v původním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel  posoudí  oprávněnost  reklamace  vady  na  zboží  a  po  posouzení  vyrozumí   zákazníka telefonicky  či emailem  o způsobu  vyřízení  reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.  

 • Odstoupení od smlouvy

(Více v sekci Nápověda)

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy


Zákazník, který  nekupuje zboží v rámci  své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského  zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Zákazník    je  oprávněn  od  smlouvy   odstoupit  taktéž  v  případě,  že  dodavatel  nesplní  smluvené podmínky dodání.
Zboží musí být nenošené, neprané a kompletní (tj. s cedulkami, pokud s nimi bylo dodáno). V případě vrácení použitého zboží, bude toto zboží vráceno zpět odesílateli.

Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

V případě  odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi  a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník  může od  smlouvy  odstoupit tak,  že  tuto  skutečnost  oznámí dodavateli, a  to  elektronicky na emailovou adresu info@luxuselektro.cz.

Při  odstoupení  je nutné uvést  číslo faktury  (daňového dokladu), datum  nákupu a  přiložit  do  balíku originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Je taktéž nutné napsat do balíčku s vráceným zbožím i na e-mail, zda si přejete vrátit peníze (v tomto případě napíšete na e-mail i do balíku Vaše číslo účtu) nebo výměnu za jiné zboží (v e-mailu napíšete za jaké a do balíčku toto přání napíšete taktéž). Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány, budou vráceny odesilateli.


Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu sídla dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, bude zboží vráceno nazpět odesílateli.
Pokud zákazník  splní všechny výše uvedené  podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již  zaplacenou  kupní  cenu (+ poštovné), a to nejpozději do 30 dnů  po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího.  

 ·        Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje  se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud  zákazník  projeví  svůj souhlas, může  mu  dodavatel  sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje,  které dodavatel o zákazníkovi  uchovává a  zpracovává, může  zákazník  kdykoliv  změnit, a to po přihlášení do zákaznické sekce.

Svůj   souhlas  s uchováváním  a   zpracováváním  osobních  údajů   nebo  se  zasíláním   obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na info@luxuselektro.cz.  

 • Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.luxuselektro.cz stejně jako ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.REKLAMAČNÍ ŘÁD

Preambule        

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a prodávajícího  LUXUSELEKTRO.CZ – www.luxuselektro.cz v případě, že přes naše veškeré úsilí o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

1)     Kupující je povinen nás neodkladně při zjištění vady produktu zakoupeného v našem internetovém obchodě kontaktovat na info@luxuselektro.cz.

2)     Jakmile dotaz obdržíme, bude kupující vyrozuměn o přijetí reklamace popř. zamítnutí reklamace a o následném postupu řešení reklamace při jejím přijetí.

Článek I

Prevence
 • Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 • Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
 • Odst.3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávný způsob ošetření zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Naše společnost poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím informačních materiálů, dodávaných spolu se zbožím, dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

 

Článek II

Základní podmínky reklamace
 • Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 • Odst.2: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží způsobená nesprávným způsobem výrobního procesu.
 • Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Odst.4: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní (kompletní v takovém stavu, v jakém bylo doručeno, a to spolu s dokladem o koupi) a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Jsme oprávněni odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 • Odst.6: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Odpovědný vedoucí nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

 

 

 

 

 

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace
 • Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci osobně (!!! NUTNO DOHODNOUT PŘEDEM !!!) nebo zasláním poštou na reklamační adresu uvedenou v KONTAKTECH. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu není naše společnost povinna zahájit reklamační řízení.
 • Odst.2: Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.

 

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace
 • Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
 • Odst.3: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

Článek V

Odstranitelné vady
 • Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 • Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Jako prodávající jsme povinni vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Odst.3: O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání Českou poštou).
 • Odst.4: Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 • Odst.5: V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
  • reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
  • zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

 

Článek VI

Neodstranitelné vady
 • Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 • Odst.2: Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
  • požadovat výměnu zboží za nové bez vad (lze vyměnit za jakékoliv zboží)
  • nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

Článek VII

Rozpor s kupní smlouvou
 • Odst.1: www.luxuselektro.cz jako prodávající odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní  smlouvou se dále  rozumí, že zboží má jakost a užitné  vlastnosti, námi popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
 • Odst.2: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
 • Odst.3: V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou jsme povinni bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
 • Odst.4: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících se řeší způsobem uvedeným v článcích V a VI.

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.     


 

Adresa (není provozovna, ale pouze fakturační adresa, sídlo):

Zdeňka Bednáriková - Vojnova 371, Týn nad Vltavou, 37501.

IČ :
75177218, DIČ : CZ

 

Reklamační adresa:

Kateřina Bednáriková - V. Volfa 41, České Budějovice, 37005

 

!!!ZBOŽÍ JE SKLADOVÁNO A EXPEDOVÁNO Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC!!!

!!!OSOBNÍ PŘEDÁNÍ PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH!!!Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)


Navštivte také:

LuxusZbozi.cz


Garance vraceni penez do 14 dnu

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Heuréka - Ověřeno zákazníky